Bus fares & Distances from Hamirpur by road

                                                                                          

 

Bus Service

Bus Time Table
     


   
  

Sr. No.

Town / City (Station)

Distance in  K.M.

1

Una

  84

2

Anandpur shaib

123

3

Ropar

163

4

Chandigarh

214

5

Ambala

270

6

Pipli

313

7

Karnal

348

8

Panipat

387

9

Delhi

479

10

Yamunanagar

341

11

Sharanpur

366

12

Roorkee

415

13

Haridwar

448

14

Hoshiarpur via Nadaun

106

15

Phagwara

142

16

Ludhiana

188

17

Jalandhar

151

18

Beas

193

19

Amritsar

234

20

Jwalaji

40

21

Kangra

77

22

Dharamsala

94

23

Nurpur

137

24

Jassur

142

25

Pathankot

172

26

Jammu

279

27

Katra

329

28

Palampur

65

29

Baijnath

82

30

Jogindernagar

104

31

Rivalsar

66

32

Mandi

90

33

Kullu

164

34

Manali

204

35

Bilaspur

64

36

Shimla

154

37

Rohru

267

38

Chirgaon

283

39

Rampur

290

40

Jiuari

316

41

Sarahan

334

42

Rekongpeo

397